Hoe en wanneer?

Juf Ineke start in maart 2016 met het traject “Anders Leren” op de maandag- of dinsdagmiddag van 15.45 tot 17.15 uur. Er wordt gewerkt met kleine groepjes ontwikkelingsgelijken van ongeveer dezelfde leeftijd, waarbij het anders aanbieden van leerstof, het opdoen van nieuwe ervaringen en het leren omgaan met het “anders zijn” de doelstellingen zijn.

Er komen verschillende leergebieden aan de orde:

  • Leren leren
  • Leren denken en voelen
  • Muziek, drama en dans
  • Tekenen/schilderen
  • Meet- en weegopdrachten uitvoeren
  • Natuur- en techniekopdrachten
  • Ontdekkend leren met eigen doelen
  • ICT- vaardigheden ontwikkelen
  • Gezelschapsspelen en leren incasseren

De kinderen hebben zelf inbreng in wat ze willen leren.