Werkwijze en ontwikkeltraject

Werkwijze

Na aanmelding volgt een intakegesprek aan huis, waarbij de mogelijkheden worden besproken voor de begeleiding. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Het is mogelijk dat deze vorm van begeleiding op initiatief van de school wordt aangevraagd, zodat deze eventueel onder schooltijd kan plaats vinden.

Ontwikkelstraject

Aan de hand van de informatie uit het intakegesprek kan een ontwikkelingsvoorstel worden besproken.
Vervolgens kan er gestart worden met het traject, zoveel mogelijk in samenwerking met ouders van het kind en de school.

Een ontwikkeltraject duurt in eerste instantie drie maanden en kan daarna eventueel verlengd worden.
Na 6-8 weken is er een tussenevaluatiegesprek.