Van intake naar evaluatie

Na aanmelding volgt een intakegesprek aan huis, waarbij de mogelijkheden worden besproken voor de begeleiding. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Het verdient de voorkeur dat ook de school deelneemt in het traject van de diagnosestelling/behandeling.

Het is mogelijk dat een diagnose wordt gesteld aan de hand van een pedagogisch-didactisch onderzoek, waarna een handelingsplan wordt opgesteld. Daarna stellen we gezamenlijk vast hoe vaak en waar de begeleiding zal plaatsvinden. Na afloop van de afgesproken periode volgt een evaluatie.

De ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken, omdat samen werken aan vaardigheid de effectiviteit van de behandeling vergroot.