Handelingsplan

Aan de hand van de informatie uit het intakegesprek kan een behandelingsvoorstel worden besproken.

Voor de daadwerkelijke behandeling is het mogelijk noodzakelijk om een uitgebreid pedagogisch-didactisch onderzoek uit te voeren om te komen tot een handelingsplan dat tegemoet komt aan de specifieke ondersteunings- en onderwijsbehoefte van het kind. Hieraan zijn kosten verbonden.

Vervolgens kan er gestart worden met de behandeling, zoveel mogelijk in samenwerking met ouders van het kind en de school.