Intakegesprek

Een intakegesprek is de eerste kennismaking tussen ouders, het kind en de remedial teacher. Het is van belang dat bij het intakegesprek alle beschikbare informatie betrokken wordt om een goed overzicht te krijgen voor de diagnosestelling.
 
Om de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van het kind te kunnen vaststellen dienen de volgende gegevens meegenomen te worden:
 * de toetsgegevens van school;
 * de periodieke rapportage van de school;
 * het oordeel van de leerkrachten;
 * informatie van bijvoorbeeld de logopediste.
 * indien van toepassing de dyslexieverklaring van de orthopedagoog.