Boeken voor ouders en kinderen

Veel ouders willen zich verdiepen in de leerproblemen van hun kind. Via het Internet is er allerlei informatie beschikbaar (zie de links hiernaast), maar deze is niet altijd gestructureerd en diepgaand. Toch is er een aantal goed leesbare boeken op de markt, die een goed beeld geven van de achtergronden en mogelijk hulptrajecten bij dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid.

Braams, T. (2002) - Dyslexie: een complex taalprobleem. Amsterdam: Boom
Vernooy, K. (2006) - Effectief omgaan met risicolezers. Werken aan preventie en beter omgaan met leesproblemen-Amersfoort: CPS
Paternotte, A. (2006) - Houvast bij leesproblemen en dyslexie op de basisschool. Bilthoven: Balans

De Bondt, A en De Braeckeleer, N. - De dyscalculiesurvivalgids (voor 8- tot 14-jarigen) St. Niklaas: Abimo uitgeverij
Braams, T. - Milan in de wereld zonder cijfers (auteurs L. Couchez e.a.) Deventer: Mr. Woto BV

Bruyn, S. (2011). Onderpresteren op de basisschool. Assen: Van Gorcum

Lammers van Toorenburg, W. (2005). Hoogbegaafd, nou èn? Amsterdam: Samsara Uitgeverij
Kieboom, T. en Verheije, D. - De hoogbegaafdheidsurvivalgids (voor 8- tot 14-jarigen) St. Niklaas: Abimo uitgeverij
Webb, J.T., Meckstroth, E.A. & Tolan, S.S. (2000). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Vertaling : Jurgens, K. & Mink, de, F.. Assen: Van Gorcum