Hulp bij diverse leerproblemen

Als uw kind extra hulp nodig heeft…

U wilt natuurlijk graag dat uw kind goed mee kan komen op school. Dat lukt helaas niet alle kinderen.

Leerproblemen komen voor in alle lagen van de bevolking. De oorzaak kan liggen in een ontwikkelingsachterstand, maar ook in een ontwikkelingsvoorsprong. Begaafde leerlingen lopen tegen andere leerproblemen aan, doordat zij een andere onderwijsbehoefte hebben.
Hoe eerder een probleem wordt onderkend des te eerder kan een behandeling worden gestart. Er vroeg bij zijn is belangrijk om blijvende schade te voorkomen.

De behoefte aan extra, gerichte ondersteuning bij leerproblemen is en blijft groot. Is die ondersteuning voor uw kind op de eigen basisschool ontoereikend, dan kunt u kiezen voor Remedial Teaching.

Wanneer is Remedial Teaching een goede keuze?

            * Als uw kind moeite heeft bij het leren lezen, spellen of rekenen, en vastloopt in de leerstof van de basisschool;
            * Als de mogelijkheid bestaat dat uw kind dyslexie of dyscalculie heeft;
            * Als uw kind kenmerken van begaafdheid heeft en leerproblemen daartoe te herleiden zijn;
            * Als er sprake is van een Persoonsgebonden budget (PGB) waarmee een Remedial Teacher bekostigd kan worden.

 Een handelingsplan stel ik bij voorkeur op in overleg met de school, zodat de hulp aanvullend kan zijn bij het leerstofprogramma van de school.

Het is mogelijk dat de hulp door de school in gang wordt gezet, zodat de behandeling onder schooltijd kan plaats vinden.

Ik richt mij op kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 12 jaar, en brugklassers van het voortgezet onderwijs.