Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundekennis.
(Ruijssenaars, Van Luit en Van Lieshout)

Kinderen met dyscalculie zijn veel minder goed in rekenen dan hun leeftijdsgenoten. Ze tellen minder vlot, krijgen het splitsen en de talels van vermenigvuldiging niet onder de knie en twijfelen over eenvoudige bewerkingen. Bovendien werken ze trager en maken ze meer fouten in het toepassen van rekenregel. Deze groep kinderen kan een ernstige rekenachterstand oplopen in vergelijking met andere kinderen van hun leeftijd die dezelfde intelligentie en kennis hebben (gekregen).

Er zijn vier soorten rekenproblemen te onderscheiden:

* Moeite met het onthouden en oproepen van rekenkundige informatie
* Moeite met het onthouden van stappenplannen
* Moeite met het zich voorstellen van de betekenis van getallen en figuren
* Moeite met het getallenstelsel

Deze problemen komen vaak voor in combinatie met elkaar.

(Informatie uit: 'Milan in de wereld zonder cijfers', L. Couchez, e.a., bewerking T. Braams, 2009)