Wat is dyslexie?

De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) geeft de volgende definitie van dyslexie: ‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.’ Kinderen met dyslexie hebben dus vooral moeite op het gebied van lezen en spellen. Dit kan de schoolprestaties ernstig belemmeren. Ze hebben veel extra oefening nodig. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn hierbij belangrijk.

Kinderen met dyslexie hebben moeite:

* om het verschil te horen tussen klanken als:  m en n   -   p, t en k   -   s, f en g   -   eu, u en ui
* om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij 'dorp' en 'drop' of '12' en '21'
* om de aandacht te houden bij 'klankinformatie' (gesproken woord)
* met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels
* met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
* met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen

Informatie van website Steunpunt Dyslexie