Certificaten

1986               Zorgverbreding in het leesonderwijs

1987               Engels in het Basisonderwijs

1990-1995      Negen deelcertificaten Cultuurwetenschappen Open Universiteit – Zwolle
 
2008               Zo leer je kinderen lezen en spellen

2010               Kanjertraining - Training sociale vaardigheden

2014               Begaafdheidsspecialist

2017               Begaafdheidsspecialist Senior