Als uw kind extra uitdaging nodig heeft...

Talentontwikkeling is niet alleen een maatschappelijk belang, het is een morele opdracht!

Heeft uw kind niet genoeg aan de leerstof van de basisschool en wil het graag extra uitgedaagd worden om meer en andere dingen te leren? Dan is het naschoolse traject “Anders Leren” mogelijk iets voor hem of haar.

U wilt natuurlijk graag dat uw kind goed mee kan komen op school. Dat lukt helaas niet alle kinderen. Sommige kinderen hebben niet voldoende aan de leerstof, die de basisschool aanbiedt. Dat kan leerproblemen veroorzaken, want ook een ontwikkelingsvoorsprong kan hiervoor een oorzaak zijn!