Vergoedingenregelingen

Sinds 2014 zijn de regelingen om onderzoek en behandeling vergoed te krijgen door uw ziektekostenverzekeraar mogelijk veranderd.

Niet in iedere basispolis en/of aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen.

Voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen zijn onder andere: 

* De diagnosestelling en behandeling gebeurt door een gezondheidszorgpsycholoog met aanvullende specialisaties.

* Uw kind is tussen 7 en 12 jaar oud en volgt basisonderwijs.

* Uw kind haalt heel lage scores voor lezen en eventueel spelling op school (E-scores)

Er is op school al een traject geweest van intensieve hulp bij het leren lezen (en spellen) van drie tot zes maanden.

* Er zijn geen andere stoornissen in het geding (zoals bijvoorbeeld ADHD).

Wilt u hierover duidelijkheid, raadpleeg dan uw polis of neem contact op met uw ziektekostenverzekering.