Rapportage

De rapportage over de resultaten van de behandeling wordt in overleg met de ouders vooraf vastgesteld, zodat het traject duidelijk is voor alle partijen.

Ouders kunnen hun voorkeur uitspreken hoe vaak en op welke wijze zij de rapportage willen ontvangen.